Kansainvälistymispalvelut

 

Kauppakamarit ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja elinkeinoelämän järjestöjä. Maailmassa on yli 12 000 kauppakamaria, jotka ovat kukin oman alueensa elinkeinoelämän asiantuntijoita.

Satakunnan kauppakamarin kansainvälistymispalvelut tarjoaa alueen yrityksille luontevan, paikallisen osoitteen saada ulkomaankauppaan liittyvää opastusta ja neuvontaa ja kansainvälistymiseen liittyviä käytännön palveluita. Tarjoamme sekä maksuttomia että maksullisia palveluita.

Kansainvälisyys ja yritykset

Satakunnan kauppakamarin toimialueella on merkittäviä vientiyrityksiä. Niiden menestys myös jatkossa on entistä tärkeämpää. Samalla on kannustettava erityisesti keskisuuria ja pieniä, kasvupotentiaalisia yrityksiä kansainvälistymään. Yritysten kansainvälistyminen lähtee aina yrityksistä itsestään ja niiden tahdosta, mutta sitä voidaan edistää julkisin ja yksityisin palveluin. Kauppakamari haluaa omalta osaltaan auttaa, kannustaa ja rohkaista yrityksiä kansainvälistymään.

Team Finland ja kauppakamarit 

Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut kuten Finpro, Finnvera, Tekes ja edustustot maailmalla. Osana TeamFinland-yhteistyötä Saksan kauppakamari on helmikuussa 2017 avannut verkostonsa suomalaisyritysten käyttöön. Julkiset palvelut eivät yksin ratkaise kaikkia yritysten kansainvälistymistarpeita, vaan lisäksi tarvitaan yksityisiä palveluita ja osaamista. Myös Satakunnan kauppakamari tekee aktiivista yhteistyötä alueensa Team Finland - ryhmän kanssa.

FinnCham - verkosto

Meillä ja maailmalla toimivat kahdenväliset kauppakamarit ja niiden muodostama Finncham-verkosto tarjoavat tietoa markkinoinnista, asiakkaista ja liiketoimintamahdollisuuksista eri puolilla maailmaa. Verkostosta löytyy paljon osaamista ja kokemusta kansainvälisestä kaupasta. Verkostossa toimivat tahot voivat omalta osaltaan auttaa yrityksen kansainvälistymisessä ja hoitaa tarvittaessa toimeksiantoja yrityksille. 

Ulkomaankaupan koulutus 

Satakunnan kauppakamari järjestää koulutusta kansainvälistymisestä ja kansainvälisen kaupan prosesseista.

 

 
Päivitetty 21.2.2017

Palvelumme

 


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Kauppakamarin numero 4/2018

Hyviä lukuhetkiä Satakunnan kauppakamari -lehden parissa!

 

Satakunnan
kauppakamari

Valtakatu 6
28100 Pori
PL 100, 28101 Pori
www.sata.chamber.fi
kauppakamari(a)sata.chamber.fi

Tietosuojaseloste
Jäsenrekisteriseloste
Lisätietoa evästekäytännöstä

Sosiaalinen media