Uudistuva työaikalaki

 

Mitä ylityön tekemisestä voidaan sopia? Miten paljon työntekijällä voidaan teettää työtä? Miten viranomaiset valvovat työaikaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen työaikaa koskevassa koulutustilaisuudessa. Tilaisuudessa käsitellään myös työaikalakisäätelyä selvittäneen työryhmän esityksen vaikutusta työaikalakiin ja sen muutostarpeeseen.

Tilaisuudessa käydään keskitetysti läpi työaikalain soveltamisala ja sen pakottavat määräykset. Lisäksi selviää milloin työntekijä jää työaikalain soveltamisen ulkopuolelle ja mitä tämä tarkoittaa työnantajalle. Koulutustilaisuudessa kerrotaan myös se, mitä työntekijälle tulee maksaa silloin kun säännöllinen työaika ylittyy. Näitä kysymyksiä ratkotaan myös yhdessä useiden käytännönläheisten tehtävien ja esimerkkien avulla.

Kaikki koulutukseen osallistuvat osaavat koulutuksen jälkeen laskea mm. ylityökorvausten suuruuden.

Aika: torstai 14.9.2017 klo 9-16
Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma

Koulutuksen sisältö:
Työaikalain soveltamisala

 • työaikalain ulkopuolelle jäävät työntekijät
 • nuorten työntekijöiden työaikasääntely
 • työaikalain soveltuminen etätyöhön

Työaikalain pakottavuus

 • poikkeaminen sopimuksella

Työajaksi luettava aika

 • työajan yleismääritelmä
 • varallaolo

Säännöllinen työaika ja sen järjestäminen

 • viikoittainen säännöllinen työ
 • jaksotyö
 • liukuva työaika
 • työehtosopimuksiin perustuva säännöllinen työaika

Säännöllisen työajan ylittäminen ja korvaukset

 • Vuorokauden ja viikon vaihtuminen
 • työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo
  1. työsuhteen päättyminen kesken tasoittumisjärjestelmän
 • lisätyö ja ylityö
  1. työntekijän oikeus kieltäytyä lisä/ylityöstä
  2. ylityön enimmäismäärät
 • korvaukset rahana ja vapaa-aikana

Työajan sijoittaminen ja siihen liittyvät korvaukset

 • päivittäinen lepoaika, vuorokausilepo ja viikoittainen vapaa-aika
 • sunnuntaityö ja sen teettämisen edellytykset

Työaika-asiakirjat

 • työaikakirjanpitovelvollisuus ja sen valvonta

Työaikaa koskevan ehdon muuttaminen

 • miten työaika kannattaa kirjata työsopimukseen?
 •  miten työajan pituutta tai sijoittelua voidaan muuttaa

Kouluttaja:
Asiantuntijana tilaisuudessa toimii Maritta Antola Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:stä

Osallistumismaksu:
Kauppakamarin jäseniltä 350€ + alv 24%, muilta 450€ + alv 24%. Hinta sisältää aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautuminen:
7.9.2017 mennessä tästä linkistä

Peruutusehdot: 
Peruutukset korvauksetta viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Muussa tapauksessa kauppakamari perii 50 % kurssimaksusta.

Tulostettava esite (PDF-dokumentti, 358 kt)
 
Päivitetty 26.6.2017

Palvelumme

 


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Kauppakamarin numero 4/2018

Hyviä lukuhetkiä Satakunnan kauppakamari -lehden parissa!

 

Satakunnan
kauppakamari

Valtakatu 6
28100 Pori
PL 100, 28101 Pori
www.sata.chamber.fi
kauppakamari(a)sata.chamber.fi

Tietosuojaseloste
Jäsenrekisteriseloste
Lisätietoa evästekäytännöstä

Sosiaalinen media